nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Старосільщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — СтаросІльщина.

Старосі́льщина

Старосі́льщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

скла́дність або складні́сть