nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Станиславіщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — СтанислАвіщина.

Станисла́віщина

Станисла́віщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

при́падок або припа́док