nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Станислав

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — СтанислАв.

Станисла́в

Станисла́в, -ва, -вові, -лаве! Станисла́вович, -ча. Станисла́вівна, -ни

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

під’їздити́ або під’їзди́ти