nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Ставропільщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — СтаврОпільщина.

Ставро́пільщина

Ставро́пільщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

поче́сть або по́честь