nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Соціній

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — СоцІній.

Соці́ній

Соці́ній, -нія, -нієві

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

обви́нник або обвинни́к