nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Сосниця

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — СОсниця.

Со́сниця

Со́сниця, -ці, -цею (ст.); со́сницький, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ю́нкер або юнке́р