nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Сорбонна

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — СорбОнна.

Сорбо́нна

Сорбо́нна, -ни (la Sorbonne)

Речення зі словом «Сорбонна»:

Сорбонна, символ французької культури, була зайнята, а викладачі приєдналися до протестів або їх вигнали за межі університету.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Ара́кчеєв або Аракче́єв