nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Соловйов

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — СоловйОв.

Соловйо́в

Соловйо́в, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.)

Речення зі словом «Соловйов»:

Соловйов разом зі своєю партією пропонує нам переглянути наші витоки, наше життя, основи нашого існування.

Соловйов хоче зупинити мить і розглянути її в мікроскоп.

Соловйов вважає, що ми здійснюємо жахливий гріх, експлуатуючи і поїдаючи сторів.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

демонологі́чний або демоноло́гічний