nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Скандінавія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — СкандінАвія.

Скандіна́вія

Скандіна́вія, -вії; скандіна́вський

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

розкури́ти або ро́зкурити