nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Сивошапка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — СивошАпка.

Сивоша́пка

Сивоша́пка, -ки, -ці (прізв.). Сивоша́пчин, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

вартівни́чий або варті́вничий