nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Семіраміда

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — СемірамІда.

Семірамі́да

Семірамі́да, -ди (ж. ім’я)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

зда́вна або здавна́