nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Саксонія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — СаксОнія.

Саксо́нія

Саксо́нія, -нії, -нією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

шпильо́к або шпи́льок