nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Сагайдачний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — СагайдАчний.

Сагайда́чний

Сагайда́чний, -ного (гетьман)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

капіталіза́ція або капі́талізація