nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Савоя

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — СавОя.

Саво́я

Саво́я, -во́ї, -во́єю (країна, іт. Savoja); саво́йський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ко́нстатування або констатува́ння