nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Румунія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — РумУнія.

Руму́нія

Руму́нія, -нії, -нією

Речення зі словом «Румунія»:

Польща, Угорщина та Румунія виявляли особливу послідовність у своїй недружності щодо Москви та недовірі до радянських намірів щодо себе.

За валовими показниками виробництва темпи зростання на першому етапі індустріалізації прото приголомшували, особливо в таких країнах, як Болгарія чи Румунія, які почали практично з нуля.

Те, що сьогодні навіть Болгарія та Румунія випереджають Сербію за рівнем життя і перспективами в майбутньому, щось таки свідчить про стан їхньої країни.

Україна, Румунія, Франція, Воркута, Якутськ, Магадан.

Якби Польща почала виступати за мирну зміну кордонів, як це робили тоді, наприклад, Угорщина та Румунія, західноукраїнські діячі мусили б спрямувати більшість своїх зусиль в інший бік.

Якщо Румунія відмовиться Бесарабію повернути, слід було Румунію розтрощити.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

невимовни́й або невимо́вний