nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Роменщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — РомЕнщина.

Роме́нщина

Роме́нщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

про́паґандистський або пропаґанди́стський