nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Рентґен

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — РЕнтґен.

Ре́нтґен

Ре́нтґен, -на, -нові; Ре́нтґе́нів, -нова, -нове; ре́нтґенівський. Ре́нтґенове промі́ння

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

про́зелень або прозеле́нь