nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Раднарком

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — РаднаркОм.

Раднарко́м

Раднарко́м, -му, -мові, в -ко́мі = Ра́да Наро́дніх Коміса́рів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

індивідуаліза́ція або індивідуалізація́