nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Підкавказзя

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ПідкавкАззя.

Підкавка́ззя

Підкавка́ззя, -ззя, -ззю

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

самовідда́ний або само́відданий