nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Прісцілла

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ПрісцІлла.

Прісці́лла

Прісці́лла, -ли (ж. ім’я)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

службо́вець або слу́жбовець