nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Приорка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — ПрИорка.

При́орка

При́орка, -рки, -рці (київське передм.); при́орський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

рейту́зи або ре́йтузи