nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Полінезія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ПолінЕзія.

Поліне́зія

Поліне́зія, -зії = Океа́нія

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

антиконституці́йний або антиконсти́туційний