nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Познань

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ПОзнань.

По́знань

По́знань, -ні, -ні, -нню (ж. р.) і По́знань, -ня, -ню (ч. р.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

піварши́н або пі́варшин