nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Подністря

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ПоднІстря.

Подні́стря

Подні́стря, -ря, -рю

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

на́ймит або найми́т