nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Подніпря

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ПоднІпря.

Подні́пря

Подні́пря, -ря, -рю

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

споради́чний або спо́радичний