nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Побужжя

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — ПобУжжя.

Побу́жжя

Побу́жжя, -жя, -жю (від р. Буг)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

са́льдо або сальдо́