nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Побожжя

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ПобОжжя.

Побо́жжя

Побо́жжя, -жя, -жю, -жям (від р. Бог)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

м’якше́ або м’я́кше