nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Петрозаводськ

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ПетрозавОдськ.

Петрозаво́дськ

Петрозаво́дськ, -ку, -кові, в -ську (рос. м.); петрозаво́дський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

паси́вний або пасивни́й