nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Петрарка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ПетрАрка.

Петра́рка

Петра́рка, -ки, -рці (іт. поет)

Речення зі словом «Петрарка»:

Петрарка також підкреслює, що самотність поєднується з дружбою, і він волів би залишитися без самотності, ніж без друга.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ошу́кувати або ошукува́ти