nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Патаґонія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ПатаґОнія.

Патаґо́нія

Патаґо́нія, -нії, -нією; патаґо́нський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

магнетизо́ваний або магнетизова́ний