nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Палладій

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ПаллАдій.

Палла́дій

Палла́дій, -дія (ім’я)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

фу́рункульоза або фурункульо́за