nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Оришка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — ОрИшка.

Ори́шка

Ори́шка, -шки, -шці. Ори́шчин, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ві́дліт або відлі́т