nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Ориська

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — ОрИська.

Ори́ська

Ори́ська, -ськи, -сьці. Ори́сьчин, -на, -не

Речення зі словом «Ориська»:

Коли підросте Ориська і піде до інституту.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

аляба́стер або аля́бастер