nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Оринин

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — ОрИнин.

Ори́нин

Ори́нин, -на, -нові, -ном, в -нині (місто); ори́нинський

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

існу́вання або існува́ння