nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Оренбурґ

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — ОренбУрґ.

Оренбу́рґ

Оренбу́рґ, -ґу, -ґові, в -зі (м.); оренбу́рзький, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

виво́рот або ви́ворот