nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Оренбуржчина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — ОренбУржчина.

Оренбу́ржчина

Оренбу́ржчина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

хворі́сть або хво́рість