nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Опанас

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ОпанАс.

Опана́с

Опана́с, -са, -сові, -се! Опана́сович, -ча. Опана́сівна, -вни. Опана́сів, -сова, -сове

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

о́бскрібши або обскрі́бши