nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Ониська

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — ОнИська.

Они́ська

Они́ська, -ськи, -сьці, -сько! Они́сьчин, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

обца́с або о́бцас