nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Ольгопільщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ОльгОпільщина.

Ольго́пільщина

Ольго́пільщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Касті́лія або Кастілія́