nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Ольгопіль

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ОльгОпіль.

Ольго́піль

Ольго́піль, -поля, -полеві, -полем (м.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

вищепи́ти або ви́щепити