nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Оксентій

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ОксЕнтій.

Оксе́нтій

Оксе́нтій, -тія. Оксе́нтійович, -ча. Оксе́нтіївна, -ївни. Оксе́нтіїв, -тієва, -тієве

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бе́рґамота або берґамо́та