nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Окрпарком

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ОкрпаркОм.

Окрпарко́м

Окрпарко́м, -му, -мові, в -мі

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

мо́лотарка або молота́рка