nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Окрвиконком

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ОкрвиконкОм.

Окрвиконко́м

Окрвиконко́м, -му, в -мі; -ко́ми, -мів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бе́збережний або безбере́жний