nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Ніженщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — НІженщина.

Ні́женщина

Ні́женщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

пі́льговий або пільго́вий