nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Нордав

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — НОрдав.

Но́рдав

Но́рдав Макс, -дав Ма́кса (нім. письм. Nordau Max)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

манікю́р або мані́кюр