nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Новомосковське

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — НовомоскОвське.

Новомоско́вське

Новомоско́вське, -кого, -кому, -ким, в -кому (м.); новомоско́вський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

поміжчити́ або помі́жчити