nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Новицький

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — НовИцький.

Нови́цький

Нови́цький, -кого, -кому (укр. і рос. прізв.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

феноме́н або фено́мен