nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Ничипір

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — НичИпір.

Ничи́пір

Ничи́пір, -пора. Ничи́порович, -ча. Ничи́порівна, -вни. Ничипо́рів. -рова, -рове

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

раритетни́й або рарите́тний