nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Никодим

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — НикодИм.

Никоди́м

Никоди́м, -ма. Никоди́мович, -ча. Никоди́мівна, -вни

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

філоге́нія або філо́генія