nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Ненаситець

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — НенасИтець.

Ненаси́тець

Ненаси́тець, -тця, -тцеві; ненаси́тецький

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ско́лочувати або сколо́чувати